Day: October 20, 2019

Our doggedness and staying power will keep us faithful to God’s ways.

OCT 20, 2019 29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec.147)     1)         Exodus 17:8-13 2)         2 Timothy 3:14–4:2 3)         Luke 18:1-8 Gospel related: CCC 675, 2098, 2573, 2613 The three readings today bring to mind the meaning of persistence. As long as Moses kept his hands raised, eventually, with the help of Aaron and Hur, Joshua and the…

Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 20/10/19 Bài Ðọc I: Xh 17, 8-13 “Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, người Amalec đến giao chiến với Israel tại Raphiđim, Ông Môsê nói với ông Giosuê rằng: “Ngươi hãy tuyển lựa các…