Day: October 17, 2019

Ứng dụng đọc Kinh Mân Côi điện tử

“Click to Pray eRosary” Ngày 15/10, cha Federic Fornos, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng, có tên chính thức là Hội Tông đồ Cầu nguyện, đã giới thiệu ứng dụng “Click to Pray eRosary”, một ứng dụng giúp người trẻ học cầu nguyện và yêu mến…

Ơn khôn ngoan nơi Thánh Giuse

Thánh Giuse là một vị thánh âm thầm. Nhưng tại Giáo hội Việt Nam, Ngài rất được yêu mến với cái nhìn thân thương. Thực vậy, trong Hội Thánh Việt Nam, thánh Giuse được tôn kính trong hầu hết các nhà thờ, trong hầu hết các cộng đoàn, trong hầu hết các gia đình. Ngài…

Dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra

Thứ Năm, Lễ Thánh INHATIÔ ANTIÔKIA, GmTđ – 17/10/19 BÀI ĐỌC I: Rm 3, 21-30a (Hl 21-29) “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của…