Day: October 16, 2019

Tôi có thể đọc kinh Mân Côi thế nào tốt hơn?

How can I pray the rosary better? Câu hỏi đầy đủ: Mỗi khi đọc Kinh Mân Côi, tôi không thể tập trung vào các mầu nhiệm được khi tôi đang đọc “Kính mừng Maria,…” vì vậy tôi đã dừng lại và suy gẫm về mầu nhiệm. Nếu tôi cố gắng làm cả hai (vừa đọc vừa suy gẫm),…

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái và tiến sĩ luật

Thứ Tư, Tuần 28 Thường Niên, Năm 1 – 16/10/19 Bài Ðọc I: Rm 2, 1-11 “Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Hỡi con người kia, hễ ngươi xét…