May 28, 2023

Bài gẫm 17 NỖI DÀY VÒ CỦA NHỮNG NGƯỜI TỘI LỖI.

I . Địch thù cám dỗ.

——-Không phải một mà nhiều nỗi cắn-rứt dày-vò các tội-nhân. Một mặt, họ bị đau khổ vì các quỷ dữ. Đến giờ chết, những thần dữ cố sức bắt lấy con mồi sắp lìa thế. Thần dữ biết rõ rằng: chúng cần đánh thắng trong khoảng khắc, vì lần này để mất mồi, tức là mất mãi mãi.

——-Bao quỷ dữ bao vây người sắp sinh thì, cám dỗ họ:——-“Cú vọ, rắn rít đầy nhà họ.” (I-sai-a 13 :21).
——-Đứa thì nói:
——- “Sợ gì, bạn sẽ khỏe lại!”
——-Đứa khác:
——-“Làm sao được! Bao năm qua, mầy đã bịt tai lại không nghe tiếng Chúa, nay mầy còn mong gì Chúa thương mầy.”
——-Đứa khác nữa:
——- “Làm sao sửa lại được những lỗi-lầm, danh giá tiêu tan rồi mà!”
——-Đứa khác:——-“Bao lần mầy làm hư phép giải-tội vì không ăn-năn hối-cải, vì dấu-diếm đầu đuôi, sao mầy còn mong sửa chữa được?”
II. Không kịp hối cải, khó được cứu thoát.

——-Mặt khác, kẻ sắp chết thấy trên vai đè nặng các gánh tội lỗi. Thánh Bênađô nói:——-“Các tội-lỗi họ như những người lính gác, theo sát họ và bảo: Chúng tôi không rời ngươi đâu. Chúng tôi theo sát ngươi về bên kia thế giới và đi với ngươi trình-diện trước Đấng thẩm-phán đời đời.”
——-Kẻ sắp chết muốn loại trừ các địch-thù đó, nhưng chúng đâu có buông tha. Thánh Bênađô nói thêm:——-“Những tâm-hồn chai đá vì tội-lỗi suốt đời, khó thoát cảnh trầm-luân, vì đã yêu tội tức là tội-nhân cũng yêu cảnh hiểm nghèo đoán phạt, mà họ đã lựa chọn cho đến giờ chết.”
——-Thật bất hạnh cho những người cứng lòng chống lại tiếng Chúa mời gọi.——-“Tim nó cứng như đá và vững như phần dưới cối xay.” (Gióp 41:15)
——-Thánh Giêrome tuyên bố:——-“Theo nhiều kinh-nghiệm cá nhân, ngài được biết ai cố-chấp đắm mình suốt đời sống trong tội lỗi sẽ kết-liễu đời sống trong tội lỗi.”

LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
——-Lạy Đấng Cứu-Chuộc đáng mến của con. Xin đừng bỏ rơi con. Con biết rằng hồn con đầy thương-tích tội-lỗi, nhiều nét xấu vây bọc con. Con sấp mình duới chân Chúa, xin Chúa thương con và cứu thoát con khỏi các tội ác:
——-“Lạy Chúa, con đặt hy-vọng vào Chúa. Xin đừng ghét con.”
——-Xin Chúa đừng để con tin-tưởng vào Chúa mà phải hư đi. Con hối-hận vì đã xúc-phạm đến Chúa.

——-Lạy Đấng tốt lành vô biên! Con thú nhận con đã phạm tội nhiều. Xin Chúa đoái thương nhận đứa con phản nghịch này, đã bao phen làm xỉ-nhục Chúa.
Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã lấy máu châu báu Chúa và mạng sống Chúa để cứu-chuộc con. Xin Chúa ẳm con trong cánh tay Chúa. Chúa đã bao lần kêu gọi con, con không dám chống lại lời kêu gọi của Chúa nữa.

——-Lạy Mẹ là Nữ-Vương của con, con chấp nhận chết hơn là mất một lần nữa hồng-ân của Chúa Giêsu, con Mẹ.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri 

 (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)