Day: October 12, 2019

Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy

Thứ Bảy, Lễ Thánh GIOAN XXIII, Gh – 12/10/19 Bài Ðọc I: Ge 3, 12-21 “Các ngươi hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã tới”. Trích sách Tiên tri Giôel. Ðây Chúa phán: “Các dân hãy chỗi dậy và tiến đến đồng Giosaphát: vì Ta sẽ ngự nơi đó để phán xét mọi dân tộc…