Day: October 11, 2019

7 điều bất ngờ khi bạn cầu nguyện với chuỗi Mân Côi

7 điều bất ngờ xảy ra khi bạn cầu nguyện với chuỗi Mân Côi thường xuyên hơn Nếu bạn thấy khó cầu nguyện khi lần chuỗi mân côi hay khó giữ việc lần chuỗi thường xuyên, thì bạn hãy đọc để khám phá bảy điều bất ngờ nhất xảy ra trong đời sống của bạn khi bắt…

Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi

Thứ Sáu, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 11/10/19 Bài Ðọc I: Ge 1, 13-15; 2, 1-2 “Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”. Trích sách Tiên tri Giôel. Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác…