Day: October 9, 2019

Làm Dấu Thánh Giá

Có bao giờ bạn nghì rằng : tại sao mình lại làm dấu? Làm dấu trước mọi công việc. Làm dấu trước và sau khi ăn. Làm dấu khi sợ hãi, khi gặp gian nan. Nghĩa là làm dấu không đơn thuần là biểu lộ niềm tin Công Giáo mà còn là xin thêm sức mạnh từ…

Chuỗi Mân Côi – Gươm thần của Đức Mẹ

Chuỗi Mân Côi là vũ khí tâm linh – gươm trời, gươm thần. Mọi loại gươm đều cần có thời gian và kỹ năng để làm nên, nhưng gươm trời cần rất nhiều nỗ lực qua nhiều thế kỷ mới có được. Vũ khí đặc biệt này khác hẳn với mọi thứ vũ khí khác.…

Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Thứ Tư, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 09/10/19 Bài Ðọc I: Gn 4, 1-11 “Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?” Trích sách Tiên tri Giona. Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng:…