Day: October 5, 2019

Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời

Thứ Bảy, Lễ Thánh FAUSTINA – 05/10/19 Bài Ðọc I: Br 4, 5-12. 27-29 “Ðấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con sự vui mừng”. Trích sách Tiên tri Ba-rúc. Hỡi dân Thiên Chúa, Israel đáng ghi nhớ, hãy vững lòng. Các ngươi bị bán cho dân ngoại không…

Mùi hương của đức khiêm nhường

Khiêm nhường là lấy chỗ hợp pháp như một mảnh nhỏ của đất, chứ không phải như một con người hay một cái gì đó tách khỏi đất. Theo Isaac người Syria, giám mục và là nhà thần học nổi tiếng ở thế kỷ thứ 7, một người thực sự khiêm nhường là người tỏa…