Day: October 4, 2019

Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy

Thứ Sáu, Lễ Thánh PHANXICÔ ASSISI – 04/10/19 Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên Năm I BÀI ĐỌC I: Br 1, 15-22 “Chúng ta đã phạm tội trước mặt Chúa và không tin tưởng vào Người”. Trích sách Tiên tri Barúc. Sự công chính thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng ta, còn sự thẹn…