Day: October 2, 2019

Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy

Thứ Năm, Tuần 26 Thường Niên, Năm 1 –03/10/19 Bài Ðọc I: Nkm 8, 1-4a. 5-6. 7b-12 “Thầy Esdra mở sách luật ra, chúc phúc cho dân và toàn dân đáp lại: Amen! Amen!” Trích sách Nơkhemia. Trong những ngày ấy, toàn dân mọi người như một, tụ họp lại ở phố trước cửa Nước, họ…

Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy

Thứ Tư, Lễ THIÊN THẦN HỘ THỦ – 02/10/19 Bài Ðọc I: Xh 23, 20-23a “Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Ðây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã…