Day: October 1, 2019

Trang phục đứng đắn

Lễ Phục Đứng Đắn Tại Sao Thiên Chúa Mặc Đồ Cho Ađam và Evà? Bài gẫm của chị Lucia Fatima về thời trang Trong một cuốn sách cuối cùng của sơ Lucia tại Fatima đã viết xong ngày 25 tháng 3 năm 1997 có nhan đề bằng tiếng Bồ đào nha là “Apelos da Messagem…

Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời

Thứ Ba, Lễ Thánh TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU  – 01/10/19 Bài Ðọc I: (Năm I) Dcr 8, 20- “Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Ðây Chúa các đạo binh phán: “Sẽ có các dân tộc đến đây, trú ngụ trong nhiều thành phố; các dân cư sẽ…