Day: September 19, 2019

Điều gì tạo nên sự hiệp thông Kitô giáo

Điều gì làm cho tín hữu kitô chúng ta hiệp nhất? Khi nào chúng ta là một gia đình trong đức tin? Vấn đề quan hệ qua về giữa các giáo hội chúng ta ngày nay là một vấn đề quan trọng, quan trọng và đau đớn. Tôi khá lớn tuổi để có thể nhớ…

Đường về nhà Cha 3

Bài gẫm 3: ĐỪNG LÃNG PHÍ THỜI GIỜ. I. Mọi sự qua đi với sự chết.—–Hỡi bạn! Hình ảnh sự chết nhắc nhở chúng ta một ngày kia chúng ta sẽ trở về tro bụi, vì chúng ta là bụi tro. Hãy bình tâm suy-nghĩ để nhớ kỹ một sự thật: Có thể một ít…

Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều

Thứ Năm, Tuần 24 Thường Niên, Năm 1 – 19/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tm 4, 12-16 “Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý: như thế con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân…