Day: September 18, 2019

Đường về nhà Cha

Bài gẫm 2: THỂ XÁC CON NGƯỜI.  I. Cuộc sống theo những đòi hỏi thể xác. Thánh Gio-an Chry-sô-tôm đã nói: “Hỡi các tín hữu, hãy đến các mồ mã, nhìn ngắm tro bụi và thấy rõ!” Thi thể người qua đới thối nát: xương rơi từng mãnh, như lời Tiên-tri Đa-ni-en: “Tất cả ra như trấu…

Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa

Thứ Tư, Tuân 24 Thường Niên, Năm 1 – 18/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tm 3, 14-16“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con.…