Day: September 17, 2019

Hình hài con người sau khi tắt thở

ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA (Sách dọn mình chết lành) Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri Hình hài con người mới qua đời. “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro,sau này sẽ trở về tro bụi.” (Sáng-thế 3:19) Bài gẫm 1: ĐI VÀO QUÊN LÃNG. Con hãy nhớ mình là bụi tro, sau này sẽ trở về tro…

Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy

Thứ Ba, Tuần 24 Thường Niên, Năm 1 – 17/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tm 3, 1-13 “Vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không ai trách cứ được: các vị phụ tá cũng vậy, phải nắm giữ mầu nhiệm đức tin trong lương tâm trong sạch”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông…