Day: September 16, 2019

Cuộc đời Môsê

Carlo Maria Martini[1] Dẫn nhập: Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt…

Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy

Thứ Hai, Lễ Thánh CORNÊLIÔ Giáo hoàng và CYPRIAN Giám mục Tử đạo – 16/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tm 2, 1-8 “Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn mọi người được cứu độ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn…