Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 15/09/19

Bài Ðọc I: Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: “Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Chúa phán cùng Môsê: “Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại”.

Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: “Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: “Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi”. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 17 và 19 Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi. (Lc 15, 18).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. – Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. – Ðáp

3) Lạy Chúa, xin mở môi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Tm 1, 12-17 “Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Cha cảm tạ Ðấng đã ban sức mạnh cho cha là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Ðức Giêsu Kitô.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Ðức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Ðức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời. Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. Amen!Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23 Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

“Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: ‘Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất’. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”.

{Người lại phán rằng: “Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con’. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha’. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa’. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: ‘Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy’. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’. “Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'”.}

SUY NIỆM

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Amy Biehl, vừa tốt nghiệp đại học Stanford, bị bốn thanh niên giết chết. Nhưng cha mẹ của Amy đã tha thứ và xin giảm án cho những người này. Sau đó, mẹ của Amy còn mướn Ntobeko, một trong bốn người phạm tội, làm việc cho bà. Bà xem Ntobeko như người trong gia đình và cho anh đi cùng trong các buổi diễn thuyết khắp thế giới, để nói về sự tha thứ và hòa giải.

Bài Tin Mừng cho ta thấy sự tha thứ và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Qua hình ảnh người Cha nhân hậu, Người luôn yêu thương, tha thứ cho con cái mình. Dù đứa con có tội lỗi như thế nào đi nữa, thì Người vẫn dang rộng vòng tay chờ đón nó trở về. Tình yêu đích thực thể hiện ở sự tha thứ. Chỉ có yêu thực lòng, yêu tha thiết mới có thể tha thứ, và chính sự tha thứ dẫn chúng ta đến tình yêu trọn vẹn.

Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và tha thứ cho chúng ta, cho dù chúng ta bất xứng. Là những Kitô hữu, chúng ta hãy tín thác vào lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa, mà quay gót trở về với Người mỗi khi lỗi phạm. Ngôn sứ Isaia nói: “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.” Hãy cậy trông vào tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa. Người luôn mong chờ chúng ta trở về.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn cậy trông vào lòng thương xót của Ngài. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA

Chúng ta có thể viết trên cánh cửa các nhà thờ: “Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài”. ĐTC Phanxicô đã nói như trên vào trưa Chúa nhật 15/9, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và khách hành hương quy tụ trước Quảng trường Thánh Phêrô. ĐTC đã có bài huấn dụ ngắn dựa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 15 nói về Lòng Thương xót của Thiên Chúa qua ba dụ ngôn: Dụ ngôn con chiên bị mất, Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất và Dụ ngôn người cha nhân hậu.

Có thể viết trên cánh cửa của các nhà thờ: “Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài”.

ĐTC mở đầu bài huấn dụ: “Tin mừng hôm nay (Lc 15, 1-32) bắt đầu với việc một số người chỉ trích Chúa Giêsu, họ thấy Ngài đang ở trong nhóm của những người thu thuế và tội lỗi, và họ nói với thái độ khinh bỉ: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (câu 2). Thực tế, câu này lại tỏ cho thấy một loan báo tuyệt vời. Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ”.

ĐTC giải thích: “Chính điều này cũng xảy ra với chúng ta trong mỗi Thánh lễ: Chúa Giêsu vui mừng đón chúng ta đến bàn tiệc của Người, nơi đây Người dâng mình cho chúng ta. Đây là câu mà chúng ta có thể viết trên cánh cửa của các nhà thờ: “Chúa Giêsu đón tiếp những người tội lỗi và mời họ đến bàn tiệc của Ngài”.

“Để đáp lại những người chỉ trích mình, Chúa Giêsu kể ba dụ ngôn tuyệt vời, tỏ cho thấy Chúa yêu thương đặc biệt những người đang cảm thấy xa cách Ngài”. Trước hết Chúa nói: ‘Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?’(c. 4). Người nào trong các ông? Một người theo lẽ thường thì không làm như vậy. Người đó sẽ làm hai phép tính và kết quả là hy sinh một để giữ được chín mươi chín”.

Chúa không chấp nhận phép tính: hy sinh một để được chín mươi chín

2019.09.14 Polizia Penitenziaria

ĐTC nhắc nhở mọi người nhớ rằng đối với Thiên Chúa, Ngài không chấp nhận như vậy, nghĩa là hy sinh một để được 99. Và để nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người, ĐTC sử dụng ở ngôi thứ hai số ít: “Đối với Chúa, bạn ở trong trái tim Ngài, mặc dù bạn vẫn chưa biết đến vẻ đẹp tình yêu Ngài, bạn chưa đón tiếp Chúa Giêsu như là trung tâm của cuộc đời, bạn không thể chiến thắng tội lỗi. Trong dụ ngôn thứ hai, bạn là đồng xu nhỏ mà Chúa không cam chịu để mất và Ngài tìm kiếm không ngừng: Chúa muốn nói với bạn rằng trong mắt Ngài bạn quý giá, bạn là duy nhất. Không ai có thể thay thế bạn trong trái tim Thiên Chúa”.

“Và trong dụ ngôn thứ ba, người cha chờ đợi đứa con hoang đàng trở về: Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, không mệt mỏi, không ngã lòng. Bởi vì mỗi chúng ta là người con lại được ôm hôn, đồng tiền được tìm thấy, con chiên được âu yếm và đặt lên vai Ngài. Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày để chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài. Chúng ta có thể nói: “Nhưng tôi đã lỗi phạm quá nhiều!” Đừng sợ: Chúa yêu bạn và biết rằng chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể thay đổi cuộc đời bạn”.

Tình yêu vô biên của Thiên Chúa có thể bị từ chối

Tới đây ĐTC cảnh giác Tình yêu vô biên của Thiên Chúa có thể bị từ chối. ĐTC nói: “Nhưng tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta là tội nhân, trung tâm của Tin Mừng có thể bị từ chối. Đây là những gì người con cả trong dụ ngôn đã làm. Trong tâm trí anh, người đã sinh thành ra anh, là ông chủ hơn là người cha. Đó cũng là một nguy cơ cho chúng ta. Chúng ta tin vào một vị thần nghiêm khắc hơn là thương xót, một vị thần đánh bại cái ác bằng sức mạnh hơn là sự tha thứ. Không, Chúa cứu chúng ta bằng tình yêu, không phải bằng vũ lực; Ngài không áp đặt. Người con cả không chấp nhận lòng thương xót của cha, đã phạm một sai lầm tồi tệ: anh tự nhận mình là công chính và phán xét mọi thứ dựa trên công bằng của mình. Vì vậy, anh ta tức giận với em và trách móc cha mình: “Còn thằng con của cha đó nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!” (c. 30). Thằng con của cha: anh không gọi là em con, mà là thằng con của cha. Chúng ta cũng sai lầm khi chúng ta tin rằng mình công chính, khi nghĩ người xấu là những người khác, còn mình là người tốt. Đừng nghĩ như vậy, vì nếu Thiên Chúa tốt lành không trợ giúp, chúng ta sẽ không biết cách chiến thắng cái ác”.

Bí tích Giao hòa, đánh bại điều xấu trong ta

Cuối cùng ĐTC đặt câu hỏi: “Làm cách nào chúng ta có thể đánh bại điều xấu? Đón nhận sự tha thứ của Chúa?”. ĐTC trả lời: “Điều này xảy ra mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Nơi tòa Giải tội chúng ta đón nhận tình yêu Chúa Cha, tình yêu chiến thắng tội lỗi. Tội của chúng ta không còn nữa, Chúa đã quên nó. Không như chúng ta, sau khi nói “không có gì”, nhưng chúng ta lại nhớ tới điều lầm lỗi và đau khổ vì nó. Không, Chúa xóa bỏ điều xấu, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên mới và mang lại niềm vui cho chúng ta”. Hãy can đảm! đối với Chúa, tội không phải là tiếng nói cuối cùng. Đức Maria, người tháo cởi những nút thắt cuộc sống, giải thoát chúng ta khát vọng tin vào chính mình và làm cho chúng ta cảm thấy cần phải đến với Chúa, người đang chờ đợi để tha thứ cho chúng ta”.

Ngọc Yến – Vatican
 15 tháng chín 2019, 12:14