Day: September 14, 2019

Con Người cũng phải bị treo lên như vậy

Thứ Bảy, Lễ SUY TÔN THÁNH GIÁ – 14/09/19 Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân số. Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: “Tại…

%d bloggers like this: