Day: September 12, 2019

Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ

Thứ Năm, Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 12/09/19 Bài Ðọc I: Cl 3, 12-17 “Anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh…