Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ

Thứ Ba, Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 10/09/19

Bài Ðọc I: Cl 2, 6-15 “Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh Chúa Giêsu Kitô, anh em hãy sống trong Người, hãy đâm rễ và xây dựng trong Người, và kiên trì trong lòng tin, như anh em đã học biết, hãy đầy lòng cảm tạ trong Người. Anh em hãy cẩn thận, đừng để ai lấy triết lý và những mánh khoé gian giảo mà lừa dối anh em, theo truyền thống loài người, theo những yếu tố phàm trần, chứ không theo Ðức Kitô; nơi Người chứa đựng tất cả sự viên mãn của bản tính Thiên Chúa, và trong Người, anh em cũng được sung mãn, chính Người là Ðầu mọi thủ lãnh và quyền năng. Trong Người, anh em đã chịu cắt bì, một phép cắt bì không do tay người phàm cất khỏi xác thịt, nhưng là phép cắt bì của Ðức Kitô. Nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người, bởi đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại.

Anh em vốn đã chết vì tội lỗi anh em và bởi không cắt bì tính xác thịt của anh em, (nhưng) Thiên Chúa đã cho anh em được chung sống với Người. Người đã ân xá mọi tội lỗi chúng ta, đã huỷ bỏ văn tự bất lợi cho chúng ta, vì (nó) làm cho chúng ta bị kết án; Người đã huỷ bỏ bản văn tự đó bằng cách đóng đinh nó vào thập giá. Người đã tước quyền những kẻ chấp chính và những kẻ cầm quyền. Người đã mạnh bạo điệu chúng ra và toàn thắng chúng trong bản thân Người.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11 Chúa hảo tâm với hết mọi loài. (c. 9a).

Xướng: 1) Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa, và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. –

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. – Ð

3) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. – Ð

Alleluia: Pl 2, 15-16 Alleluia, alleluia! – Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống. Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 12-19 “Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, dành Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1:49)

Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Boston, mỗi thứ tư hàng tuần có các giờ Hành Hương (Novena) kính Đức Mẹ: ban sáng (sau lễ 7AM), trưa (sau lễ 12:10PM), chiều (5:30 PM), 7PM của người Haitian, và cũng 7PM còn có giờ Hành Hương cho người nói tiếng Spanish (Tây Ban Nha) trong nguyện đường của Tu Viện. Tại bàn thờ, nơi đặt để linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, người viết thấy để lại hai bó nạng ở hai bên. Khi tìm hiểu thì được biết rằng những chiếc nạng này chỉ là số ít ỏi, mang tính tượng trưng, do những người được chữa lành đã để lại. Vui mừng quá nên “tặng lại” Đức Mẹ những chiếc nạng đã song hành với những người bệnh nhân nhiều năm? Tặng lại Đức Mẹ như biểu tỏ lòng biết ơn, Mẹ đã cất đi bệnh tật cho người bệnh nhưng cũng để minh chứng Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thời gian đầu, người viết nghĩ rằng các giờ Hành Hương của các cha, các thầy Dòng Chúa Cứu Thế ở đâu mà chẳng giống nhau.

Các giờ Hành Hương kính Đức Mẹ sẽ lần lượt đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ, và với những lời cầu nguyện khúc đầu và khúc cuối được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, dần dà người viết khám phá ra, ở nơi đền thánh này, trong các giờ Hành Hương, ngoài việc các lời kinh của tuần cửu nhật được đọc vòng tròn thì các lời nguyện vào các giờ sáng, trưa, chiều, tối cũng có phần khác nhau. Người viết rất thích lời nguyện Xin Ơn Chữa Lành vào ban sáng, khi vị chủ sự tay cầm bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho mọi người tham dự trước khi họ hối hả ra khỏi nhà thờ để vội vàng đến các công sở nơi mình bắt đầu ngày làm việc mới.

Thấy lời nguyện này ý nghĩa, muốn chia sẻ cùng mọi người và biết đâu nhờ việc đọc lời nguyện này mỗi sáng chúng ta ngoài việc thêm lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, lại còn được Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước Thiên Chúa, để ta có thể đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi nơi tâm hồn và tăng thêm sức mạnh nơi thân xác:

LỜI CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH VỚI LINH ẢNH MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con,

hầu tăng thêm sức mạnh cho con.

Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường,

đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng,

đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn,

ở bên trên để thống suốt chở che,

ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con.

Hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con,

Và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con.

Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp,

nhờ lời nguyện cầu của cha thánh An-phong-sô,

Xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng,

là Chúa Cha (+) và Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen.

* Đọc đến chỗ: là Chúa Cha (+) thì làm dấu thánh giá.

(Học trò đã dựa vào bản tiếng Anh, để phóng tác.)

Fr. Quảng Trần, C.Ss.R, Boston, ngày 4 tháng 9 năm 2019.

Suy nghĩ và hành động: Ông Pascal nói: Muốn tin hãy quỳ xuống cầu nguyện. Tôi có siêng năng quỳ gối xuống cầu nguyện hay chỉ tin ở trong lý trí? Tội biểu tỏ đời sống cầu nguyện thế nào trong khi ứng xử với anh chị em tôi?

PS: Quý vị có thể vào file đính kèm để lấy kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có Khung hầu tiện lợi cho việc đọc, và in ra

Số 157: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of September 9, 2019

@ [Về TÁC QUYỀN: Với ý thức: “anh em đã được lãnh nhận nhưng không thì hãy trao ban nhưng không” (Mt 10: 8). Quý vị được TỰ DO (free) CHIA SẺ (share), SAO CHÉP (copy) những bài THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN của Linh Mục Quảng Trần, C.Ss.R., NHƯNG Trừ Trường Hợp LIÊN QUAN TỚI TIỀN, KINH DOANH và cắt xén bài viết PHẢI được sự đồng ý của tác giả.]