Day: September 9, 2019

Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ?

Thứ Hai, Lễ Thánh PHÊRÔ CLAVER – 09/09/19 Bài Ðọc I: Cl 1, 24 – 2, 3 “Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội thánh để rao giảng mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng…

%d bloggers like this: