Day: September 7, 2019

Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”

Thứ Bảy, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 07/09/19 Bài Ðọc I: Cl 1, 21-23 “Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ…