Day: September 3, 2019

6 điều con bạn sẽ học khi bạn bỏ lễ ngày Chúa nhật

Khi làm cha mẹ, người ta sẽ sớm nhận ra con cái của họ tiếp thu mọi điều họ làm và nói. Tôi nhớ lần đầu tiên đứa con hai tuổi của mình thở dài và nói rằng: “Ôi trời ơi. Con thực sự không thể làm được.” Giọng điệu và cách diễn đạt của…

Lời Chúa để chiếu soi hay để phê phán?

Người thấm nhuần Lời Chúa thì thấy mình bất xứng, tội lỗi, hèn kém nên rất khiêm tốn, tự cảm thấy xấu hổ trước mặt Chúa và mọi người, họ chẳng bao giờ dám tự ý lên mặt chia sẻ Lời Chúa một cách tùy tiện. Ngày nay dường như một số người sùng đạo,…

Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa

Thứ Ba, Lễ Thánh GRÊGÔRIÔ CẢ, Giáo Hoàng – 03/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 5, 1-6. 9-11 “Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta cùng được sống với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica. Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh…