Day: August 31, 2019

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi

Thứ Bảy, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 31/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 9-11 “Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng…