Day: August 30, 2019

Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 30/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 1-8 “Ðây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi van nài anh em…