Day: August 28, 2019

Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri

Thứ Tư, Lễ Thánh AUGUSTINÔ, Giám mục Tiến sĩ – 28/08/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 2, 9-13 “Chúng tôi làm việc ngày đêm để rao giảng Tin Mừng giữa anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, anh em vẫn còn nhớ đến công…