Day: August 22, 2019

Chúa Thánh Thần ở đâu?

Tôi là một tân tòng. Từ nhỏ, tôi đã ham thích tìm hiểu những điều nhỏ nhặt khác thường mà đôi khi bạn bè không nhìn thấy. Khi được trở nên Kitô hữu, sống trong Cộng Đoàn Gia Đình ‘Sống Tin Mừng Tình Yêu’ tôi được đào sâu hơn về giáo lý Công giáo, được…

Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít

Thứ Năm, Lễ ÐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG – 22/08/19 Bài Ðọc I: Tl 11, 29-39 Trích sách Thủ Lãnh. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con cái Am-mon. Ông Gíp-tác khấn hứa với Đức…