Trường Ca Lòng Thương Xót

Lời: Lm Giuse Trần Đình Long * Nhạc: Vũ Đình Ân

Ca Đoàn Thiên Thanh Giáo Điểm Tin Mừng

Các bài hát về Lòng Thương Xót

Video Karaoke

Ý Tưởng & Lời: Lm Giuse Trần Đình Long
Âm nhạc: Vũ Đình Ân
Ca Đoàn Thiên Thanh
Ý Tưởng & Lời: Lm Giuse Trần Đình Long
Âm nhạc: Vũ Đình Ân
Ca Đoàn Thiên Thanh
Lĩnh Xướng: Cẩm Tú – Huy Hoàng
Sáng tác: Vũ Đình Ân
Tốp ca Nam Nữ

Lời các bài hát trong Trường ca Lòng thương xót