Day: August 21, 2019

Thân Xác Hoả Táng Không Được Phép Rải Vào Trong Thiên Nhiên

Vatican, 26/10/2016 (MAS) – Bộ Giáo Lý Đức Tin công bố một hướng dẫn vào Thứ Ba liên quan đến việc chôn cất và hoả táng, nhắc lại giáo huấn của Giáo Hội rằng việc hoả táng, dù một cách mạnh mẽ không khích lệ, có thể được phép trong một số giới hạn nhất…

Học biết thinh lặng để lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân

Sáng thứ Tư 07.3.2012 đã có khoảng 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha, trong đó cũng có Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX Tarmouni, Thượng phụ Celicia của các tín hữu công giáo Armeni và các Giám Mục thuộc…

Trường Ca Lòng Thương Xót

Lời: Lm Giuse Trần Đình Long * Nhạc: Vũ Đình Ân Ca Đoàn Thiên Thanh Giáo Điểm Tin Mừng Các bài hát về Lòng Thương Xót Video Karaoke Lời các bài hát trong Trường ca Lòng thương xót

Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?

Thứ Tư, Lễ Thánh PIÔ X, Giáo hoàng – 21/08/19 Bài Ðọc I: Tl 9, 6-15 “Ðang khi Chúa ngự trị giữa chúng tôi, các ngươi đã nói: “Xin cho một vua cai trị chúng tôi”. Trích sách Thủ Lãnh. Khi ấy, mọi người Sikem và tất cả các gia tộc thành Mêllô tụ họp lại,…