Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời

Thứ Ba, Lễ Thánh BÊNAĐÔ, Viện phụ – 20/08/19

Bài Ðọc I: Tl 6, 11-24a “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”.

Trích sách Thủ Lãnh.

Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia tộc Abiêzer. Khi ấy, Giêđêon, con trai của ông, đang đập và rê lúa trong nhà ép nho để tránh mắt quân Mađian, thì Thiên thần Chúa hiện ra với ông và nói rằng: “Hỡi người dũng sĩ, Chúa ở cùng ngươi”. Giêđêon thưa lại rằng: “Thôi, xin Ngài, nếu Chúa ở cùng chúng tôi, tại sao chúng tôi phải chịu tất cả những sự này? Nào đâu những việc kỳ diệu của Chúa mà cha ông chúng tôi đã kể lại cho chúng tôi mà rằng: “Chúa đã dẫn chúng ta ra khỏi Ai-cập”? Nhưng nay Chúa lại bỏ rơi chúng tôi và trao chúng tôi vào tay quân Mađian”. Chúa nhìn ông mà phán rằng: “Ngươi hãy mạnh mẽ tiến đi mà giải thoát Israel khỏi tay quân Mađian: chính Ta sai ngươi đó”. Ông thưa lại rằng: “Thôi, xin Chúa, con dựa vào đâu mà giải thoát Israel? Ðây gia đình con là gia đình rốt hết trong chi tộc Manassê, và con là con út trong nhà cha con”. Chúa phán cùng ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi: ngươi sẽ đánh ngã quân Mađian như đánh một người vậy”. Ông thưa rằng: “Nếu con đẹp lòng Chúa, thì xin Chúa ban cho con một dấu chứng rằng chính Chúa phán dạy con. Xin Chúa chớ lìa khỏi nơi đây cho đến khi con trở lại cùng Chúa, mang theo của lễ dâng lên Chúa”. Chúa đáp lại rằng: “Ta sẽ đợi ngươi trở lại”.

Vậy Giêđêon vào nhà làm thịt một con dê đực, lấy một đấu bột làm bánh không men: để thịt vào giỏ, đổ nước thịt vào nồi, mang các món đó đến dưới cây sồi mà dâng cho Chúa. Thiên thần Chúa bảo ông rằng: “Ngươi hãy đem thịt và bánh không men đặt trên tảng đá kia, rồi đổ nước thịt lên trên”. Khi ông làm như vậy, thì Thiên thần Chúa giơ cây gậy Người cầm trong tay lên và chạm đến thịt và bánh không men, tức thì có lửa từ tảng đá bốc lên thiêu đốt thịt và bánh không men. Thiên thần Chúa liền biến đi khuất mắt ông. Giêđêon nhận biết đó là Thiên thần Chúa, liền thưa rằng: “Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con đã nhìn thấy Thiên thần Chúa nhãn tiền”. Chúa phán cùng ông rằng: “Bình an cho ngươi. Ðừng sợ, ngươi không chết đâu”. Giêđêon liền dựng một bàn thờ dâng kính Chúa, và gọi bàn thờ đó là “Bình an của Chúa”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9. 11-12. 13-14 Chúa phán bảo về sự bình an cho dân tộc Người. (x. c. 9).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an, bình an cho dân tộc và các tín đồ của Chúa, và cho những ai thành tâm trở lại với Người. – Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Ðáp.

3) Vâng Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất Nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 36a và 29b Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 19, 23-30 “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

ĐƯỜNG VÀO NƯỚC TRỜI

Ngày 20 tháng 08 năm 2019
Thứ Ba tuần 20 thường niên Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

* Thánh nhân sinh năm 1090 gần Đi-giông, nước Pháp. Được giáo dục theo nếp sống đạo đức, năm 1111, người nhập dòng các đan sĩ Xitô. Ít lâu sau, người được chọn làm viện phụ. Người đã dùng hoạt động và gương sáng để hướng dẫn các đan sĩ tập luyện các nhân đức. Vì có sự phân ly trong Hội Thánh, người đã đi khắp châu Âu để lo vãn hồi sự hòa bình và hiệp nhất. Người đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Người qua đời năm 1153.

Suy niệm: Giáo Hội Của Người Nghèo.

“Giáo Hội của người nghèo”, “Ưu tiên phục vụ người nghèo”, đó là những khẩu hiệu đã trở thành thời trang trong Giáo Hội kể từ vài thập niên qua. Bất cứ ai có ý thức về công bằng xã hội hoặc đôi chút trăn trở về Giáo Hội trong thế giới ngày nay, cũng đều thốt lên những khẩu hiệu ấy. Nhưng Giáo Hội có thực sự là Giáo Hội của đại đa số dân nghèo khổ chưa?

Sự hiện diện của người nghèo quả là một thách đố lớn cho Giáo Hội. Ngày nay, tiếng kêu than của họ luôn là một nhắc nhớ cho Giáo Hội về bản chất và sứ mệnh của mình trong thế giới. Cuộc trở lại của Hoàng đế Constantinople vào thế kỷ thứ 4 đã chấm dứt những cuộc bách hại đẫm máu và đã biến Tây Phương thành thế giới Kitô giáo, nhưng không chừng đã làm Giáo Hội quên đi bản chất đích thực của mình. Sự tương nhập giữa thế quyền và giáo quyền đã biến Giáo Hội thành một thế lực chính trị, và các vị lãnh đạo Giáo Hội thành những vua chúa trần gian. Nhiều người đã có lý để nói rằng nhờ những lay động của Karl Marx mà Giáo Hội đã lắng nghe được tiếng kêu than của người nghèo, đồng thời ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình trong thế giới ngày nay.

Image may contain: 6 people, people standing and text

Ngay từ khi mới khai sinh, cộng đoàn Kitô tiên khởi đã ý thức được vấn đề ấy. Tin Mừng hôm nay là một phản ánh về những trăn trở của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, cách riêng cộng đoàn Giêrusalem là cộng đoàn gồm toàn những người nghèo trong xã hội thời bấy giờ. Ðọc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ của Kitô hữu đối với tiền bạc của cải, cộng đoàn tiên khởi đặt lại vấn đề về sự hiện diện của người giầu trong Giáo Hội. Theo quan niệm quen thuộc của người Do thái, thì sự giầu sang phú quí là một chúc lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm sai lầm ấy, khi nói rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”, và rằng sự nghèo khó là điều kiện thiết yếu để vào Nước Trời.

Giáo Hội của người nghèo, điều đó có nghĩa là trước tiên tất cả những ai thuộc về Giáo Hội đều phải có tinh thần nghèo khó đích thực, họ phải sống phó thác và quảng đại chia sẻ cho nhau. Các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu được điều ấy: họ để chung của cải lại, chia sẻ với nhau và yêu thương đùm bọc nhau như trong cùng một gia đình. Giáo Hội của người nghèo, điều đó cũng có nghĩa là các tín hữu phải lấy sự phục vụ người nghèo làm ưu tiên hàng đầu. Bản sắc của người Kitô hữu do đó được xác nhận bằng chính tương quan với người nghèo.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại cách sống đạo của chúng ta. Thách đố của Giáo Hội hiện nay cũng chính là thách đố của mỗi người chúng ta. Nếu những người cùng khổ chưa phải là thao thức trăn trở của chúng ta, thì có lẽ chúng ta còn quá xa với Giáo Hội Chúa Kitô. Nếu cuộc sống chúng ta chưa phải là cuộc sống liên đới chia sẻ với người khốn khổ, thì có lẽ chúng ta chỉ là những Kitô hữu hữu danh vô thực.

VMS: Nguyễn Việt Nam.

Cha Amanuel Adel Kloo, vị linh mục duy nhất đã ở lại trong một thành phố bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng

Kể từ khi thế lực khủng bố sụp đổ, có một vị linh mục đã đảm trách một sứ mạng quan trọng ở Mosul đó là kêu gọi những người Công giáo tị nạn trở về nhà của họ. Vị linh mục ấy là cha Amanuel Adel Kloo, ngài là vị linh mục Công giáo duy nhất hiện nay còn ở Mosul.

Mosul là một trong những thành phố quan trọng nhất ở Iraq và nó cũng là một trong những nơi phải chịu đựng nhiều nỗi kinh hoàng đẫm máu nhất bởi những kẻ cuồng tín theo Hồi giáo. Nhóm Jihadi tuyên bố một thể chế của nhà nước Hồi Giáo trong vùng và áp đặt một thế lực khủng bố lên cư dân địa phương, nhóm này đã hoạt động trong suốt ba năm cho đến khi bị đánh bại vào ngày 10 tháng 7 năm 2017.

MOSUL

Trong suốt ba năm kinh hoàng dưới sự khủng bố của nhóm Jihadi, người dân địa phương phải theo luật Sharia, một hệ thống luật pháp Hồi giáo cứng nhắc, họ bị ép buộc phải chuyển sang Hồi giáo, bị xử tử hàng loạt và rồi hồi sinh chế độ nô lệ. Trong tình cảnh đó “không ai tin được rằng các Kitô hữu sẽ trở lại Mosul”.

Cha Amanuel Adel Kloo cho biết chỉ có khoảng 30 đến 40 Kitô hữu đã trở lại thành phố, ngài cho biết thêm có nhiều cộng đồng lưu động thì mọi thứ có thể sẻ ổn định hơn.

Mỗi ngày có gần một ngàn sinh viên Kitô giáo từ các thành phố lân cận đến Đại học Mosul. Cũng thế, có hàng trăm công nhân đến đây mỗi ngày, đa số họ đến làm việc cho chính phủ như sửa chữa hệ thống cấp nước và mạng lưới điện của Mosul đang vẫn còn bị hư hỏng nặng.
Cha Adel Kloo đang cho xây sửa lại Nhà thờ Truyền tin, đây sẽ là nhà thờ đầu tiên ở Mosul được khôi phục, vì đối với Cha Adel Kloo Nhà thờ Truyền tin sẽ là biểu tượng cho niềm hy vọng về sự tái sinh Kitô giáo tại thành phố này.

Cha Adel Kloo cho biết, người dân nơi đây vẫn còn sợ hãi, nhưng khi nhà thờ và các tòa nhà khác mở cửa thì họ sẽ cảm thấy được an toàn và nhiều người sẽ quay trở lại. Cha hy vọng rằng nhà thờ sẽ được hoàn thành trong vòng ba tháng.

Cha cũng muốn xây dựng nhà ở cho sinh viên đại học và cho những người có nhu cầu, bởi khi có một trường học Công giáo mở ra thì sẽ khuyến khích được các gia đình Công giáo quay trở lại thành phố.

Mosul có gần một triệu cư dân Hồi giáo. Năm 2003 có 35.000 Kitô hữu, nhưng con số đã giảm mạnh chính là hậu quả của cuộc đàn áp mà họ phải chịu trong 11 năm sau đó, bắt đầu từ cuộc chiến lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein.

Nhiều nhà thờ của Giáo hội Chaldean đã bị đóng cửa ngay cả trước cuộc xâm chiếm của Nhà nước Hồi giáo, bởi vì sau vụ ám sát ĐC Raho và cha Ragheed vào năm 2008 rất nhiều người đã rời khỏi Mosul. Trong năm 2014 vẫn còn 15.000 tín hữu của các giáo hội khác ở Mosul và một số gia đình Armenia.

Cuộc xâm chiếm của nhóm Jihadi làm tình hình trở nên rất tồi tệ, nó khiến hàng ngàn người Kitô hữu phải rời bỏ thành phố bởi vì họ có nguy cơ bị giết chết hoặc buộc phải chuyển sang Hồi Giáo nếu như không trốn thoát. Các tín hữu ở đây cần lời cầu nguyện, sự hỗ trợ của Giáo hội khắp nơi trên toàn thế giới và cần hành động can đảm của những người như cha Kloo. Xin Chúa ban ơn lành để người Kitô hữu ở Mosul và ở khắp mọi nơi đang bị buộc phải chạy trốn có thể trở về nhà của họ.

Ngọc Yến – Vatican

19 tháng tám 2019, 11:01