Day: August 20, 2019

Hành hương Israel 10-2020

Chương trình hành hương  từ 13 tháng 10 đến 24 tháng 10 – 2020 A-      Linh mục đồng hành : Cha Joseph Nguyễn Ngọc Dũng B-      CHƯƠNG TRÌNH cụ thể tại Thánh Địa (13 ngày / 12 đêm) Chúa nhật, ngày 11-10, 2020: khởi hành từ USA đến Tel Aviv, Israel. Thứ Hai, ngày 12 -10, 2020: đến phi…

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời

Thứ Ba, Lễ Thánh BÊNAĐÔ, Viện phụ – 20/08/19 Bài Ðọc I: Tl 6, 11-24a “Hỡi Giêđêon, hãy đi giải thoát Israel: ngươi biết Ta thương xót ngươi”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, Thiên thần Chúa đến ngồi dưới gốc cây sồi ở đất Êphra, thuộc sở hữu của ông Gioas, tổ gia…