September 27, 2023

Chuyến hành hương Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico

do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn

từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019

Chi phí khách sạn, ăn sáng, ăn tối, xe bus, tiền tip khoảng $600 một người,

không tính tiền vé máy bay.

Có thể nhờ cha Quang mua vé máy bay

hay tự mua (MEX Airport)

Tham khảo Hướng dẫn và điều kiện tương tự qua chuyến hành hương tháng 2 – 2019