Day: August 17, 2019

Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta vì Nước Trời là của những người giống như chúng

Thứ Bảy, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 17/08/19 Bài Ðọc I: Gs 24, 14-29 “Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, các ngươi hãy kính sợ Chúa và tôn thờ Người với…