Day: August 15, 2019

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ

Thứ Năm, LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/08/19 Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện…