Day: August 10, 2019

Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó

Thứ Bảy, Lễ Thánh LÔRENSÔ, Phó Tế Tử đạo – 10/08/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-10 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt…