Day: August 8, 2019

Phải hiểu thế nào về những tai họa như bão lụt, sóng thần gây đau khổ cho con người?

Hỏi : xin cha giải thích về ý kiến cho rằng những thiên tai như bảo lut, động đất, sóng thần xảy ra vì tội lỗi của con người. Điều này có đúng không ? Trả lời: Tôi đã có dịp giải thích sự dữ , sự ác,  sự đau khổ,  nói chung,  là một bí…

Các Kinh Cầu Đức Mẹ Pontmain

Đức Mẹ Hiện Ra năm 1871 Tại Pontmain, Nước Pháp Ngày 4 tháng 8 năm 1870 quân Phổ vượt biên giới tràn vào Pháp và bắt Hoàng đế Napoleon 3 tại trận. Tại Paris, các phe chống đối truất phế vua cách khiếm diện. Ngày 16 tháng 1 năm 1871, quân Phổ tiến tới vùng…

Đức Mẹ Pontmain Thánh du ở Hoa Kỳ

  Đài Phát thanh Lòng Chúa thương xót xin thông báo về Đức Mẹ Pontmain Thánh du . Mẹ hiện ra tại Pontmain, nước Pháp năm 1871, và Mẹ dạy cầu nguyện để chấm dứt chiến tranh. Xin vào trang website: radioltxc.org để tìm hiểu thêm.Đức Mẹ Pontmain Thánh du đã qua Virginia , gia đình…

Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời

Thứ Năm, Lễ Thánh ĐAMINH, Lm – 08/08/19 Bài Ðọc I: Ds 20, 1-13 “Xin Chúa mở kho tàng châu báu của Chúa là mạch nước hằng sống”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, vào tháng Giêng, con cái Israel và toàn thể cộng đồng đến rừng Sim. Dân chúng định cư ở Cađê.…