Day: August 7, 2019

Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của thánh Vinh Sơn

Bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình rất đơn giản nhưng cực hiệu quả của thánh Vinh-Sơn Thánh Vinh-sơn là bậc thầy về phép lạ và tâm lý. Ngày nọ, một chị trung niên đến phàn nàn than thở với cha Vinh-sơn về sự bất hạnh cam go của gia đình mình.  Cam go…

Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy

Thứ Tư, Tuần 18 Thường Niên, Năm 1 – 07/08/19 Bài Ðọc I: Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35 “Ðất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24) Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi…