Day: August 6, 2019

Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường

Thứ Ba, Lễ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG, Năm C – 06/08/19 Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như…