Day: August 5, 2019

Lợi ích của nước Thánh

Giáo hội Công Giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh như sau: Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá, nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước Thánh thì được 7 năm ân xá. Khi làm phép có những linh mục thường dùng muối…

Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn

Thứ Hai, Tuần 18 Thường Niên, Năm 1 – 05/08/19 Bài Ðọc I: Ds 11, 4b-15 “Một mình tôi không mang nổi dân này”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, con cái Israel nói rằng: “Ai sẽ cho chúng tôi thịt ăn? Chúng tôi nhớ lại hồi còn ở Ai-cập, cá thì được ăn…