Day: August 3, 2019

Các môn đồ của Gioan lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu

Thứ Bảy, Tuần 17 Thường Niên, Năm 1 – 03/08/19 Bài Ðọc I: Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là bốn mươi…