Day: August 2, 2019

Tình yêu của người mẹ bệnh Aids

Không ai muốn đến gần, nhưng tình yêu của cô bị bịnh aids đã khiến tôi bật khóc! Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói: “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây nhiễm?” Ngay cả…

Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy?

Thứ Sáu, Tuần Thường Niên, Năm 1 – 02/08/19 Bài Ðọc I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải…