Cộng tác viên Tĩnh Tâm lần thứ 2

Chương trình tĩnh tâm lần thứ hai

cho các anh chị em

cộng tác viên đài phát thanh

Lòng Chúa Thương Xót

bắt đầu vào lúc 10 am ngày 7-2-2020

đến 10 am ngày 9-2-2020

(Anh chị em ở xa có thể đến vào chiều 6-2-2020)

tại

The Holy Family Religious & Retreat Center

4057 Rendon Road, Fort Worth, TX 76140

Rất mong anh chị em sắp xếp tham gia. Xin Chúa chúc lành cho công việc của chúng ta