Day: July 26, 2019

Theo Đạo không sống Đạo

NGƯỜI KITÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH – THEO ĐẠO KHÔNG SỐNG ĐẠO – Ông theo đạo nào? – Tôi theo đạo Ông Bà. Còn ông? – Tôi theo đạo Tin Lành. – Còn tôi theo đạo Công Giáo. Những câu đối đáp trên cho thấy phần nào cái tâm trạng chung của nhiều Kitô hữu chúng…

Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy

Thứ Sáu, Lễ Hai Thánh GIOAKIM và ANNA, Song Thân Đức Mẹ Maria – 26/07/19 BÀI ĐỌC I: Hc 44, 1. 10-15 “Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân…