Day: July 21, 2019

Called to be both Martha and Mary

JULY 21, 2019 SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 108)   1)         Genesis 18:1-10a 2)         Colossians 1:24-28 3)         Luke 10:38-42 Gospel related: CSDC 260 A true story: Once upon a time a young mother with three young children in tow found a pew toward the back of the church. She regularly did this so that she could…

Tại sao người Công giáo hãnh diện khi được vào ca đoàn?

Từ ngàn xưa đến nay, Ca Đoàn luôn là hội đoàn tốt nhất, đẹp nhất, vinh dự nhất và quan trọng nhất, cần thiết nhất, hữu ích nhất của một xứ đạo. Trống kèn có thể thiếu, nhưng Ca đoàn thì không thể thiếu được. Chính Thánh Augustinô đã nói: Hát Thánh Ca sốt sắng là cầu nguyện…

Ngày của Chúa

Ngày của Chúa tức là Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, ngày rất quen thuộc và mật thiết với người Công Giáo. Không người Công Giáo nào còn xa lạ với ngày này và quên được bổn phận của mình trong ngày đó, trừ ra đã bỏ đạo hay “khô khan nguội lạnh”. Thiên…

Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất

BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a và PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 21/07/19 BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a “Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy,…