Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 18/07/19

BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20 “Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con ‘Tên Người là gì’, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Đấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Image may contain: 1 person

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Ngươi hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Giacóp hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, Ta đã thấy tất cả những sự ngược đãi đối với các ngươi trong đất Ai-cập, nên Ta nói rằng: Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai-cập, mà đem vào đất Canaan, Hêthê, Amorrha, Phêrêzê, Hêvê và Giêbusa, là đất chảy đầy sữa và mật.

“Chúng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy đi đến vua Ai-cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người Do-thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi ba ngày đàng lên nơi hoang địa, để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Ta biết rằng vua Ai-cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế Ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai-cập bằng những phép lạ mà Ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới để cho các ngươi đi”.Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 1và 5. 8-9. 24-25. 26-27

Đáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.(c. 8a).

Xướng:1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người; hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, và những điều miệng Người phán quyết. – Đáp.

2) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. – Đáp.

3) Chúa đã khiến dân Người sinh sản rất đông, và làm cho họ uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đổi lòng chúng để chúng ghét dân Người, và đối xử gian ngoan với các tôi tớ của Người. – Đáp.

4) Bấy giờ Người đã sai Môsê là tôi tớ của Người và Aaron mà Người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của Người giữa bọn chúng, và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 11, 28-30

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

ÁCH VÀ GÁNH

Một người đàn ông tình cờ gặp một bé trai đang cõng một bé trai khác nhỏ hơn, nhưng đã bị cụt hai chân trên lưng. Người đàn ông nói: “Đó quả thật là một gánh nặng cho em phải mang!” Nhưng em bé trai đã trả lời: “Đó không phải là một gánh nặng. Đó là đứa em nhỏ của cháu.”

image.png

Chúng ta cũng thường phải mang nhiều gánh nặng trong cuộc sống. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Người vì gánh của Người êm ái và nhẹ nhàng. Không phải Người sẽ cất hết tất cả những cái ách nặng nề ấy cho chúng ta, nhưng Người sẽ nâng đỡ và dạy chúng ta biết cách đón nhận và gánh ách của chúng ta như thế nào cho nhẹ nhàng.

Chính Đức Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên vai, và Người đã đi hết chặng đường khổ nạn của mình, cho đến chết trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết học với Chúa là vui lòng đón nhận gánh nặng của cuộc đời; kết hợp với Ngài để được bổ sức và cùng Ngài vượt lên, chứ không phải tìm cách né tránh để rồi tuyệt vọng và hư mất. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

 

ĐI BƯỚC TRƯỚC ĐẾN VỚI THA NHÂN,

ĐỪNG NGỒI MÀ ĐỢI THA NHÂN ĐẾN VỚI TÔI

“Đức Giêsu bảo người ấy: Ông hãy đi, và cũng làm như vậy” (Lc 10:37)

Chuyện kể rằng: Một lần kia, Chúa Giêsu đang giảng dạy thì có một vị rành rỏi về luật lệ Do thái giáo đứng lên hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi hiện sinh: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? [Tôi từ đâu đến, chết rồi đi về đâu, tôi sinh ra đời này để làm gì..?] Vì ông là người am tường luật nên Chúa Giêsu không trả lời mà hỏi lại: trong Kinh Thánh nói gì về điều này?

Ông am tường luật trả lời: Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực người, và yêu tha nhân như chính mình.

Khi thấy ông trả lời đúng nên Chúa Giêsu khen ngợi ông ta rằng: ông trả lời đúng lắm, cứ làm như thế thì sẽ được sống.  Có lẽ giống y chang như biết bao nhiêu người chúng ta thích khoe khoang về những gì mình biết, nhất là lĩnh vực chuyên môn của mình, nên ông hỏi tiếp Chúa Giêsu: “ai là người thân cận của tôi?

Chúa Giêsu không trả lời ngay. Ngài không muốn rơi vào một cuộc tranh luận, phân tích vô bổ. Ngài muốn nếu có khởi đi từ một cuộc tranh luận thần học thì cũng phải dẫn tới hành động cứu độ, hành động trao ban yêu thương. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn: Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng cướp bóc hết, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

Tình cờ một thầy tư tế đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông né qua một bên mà đi. Rồi cũng vậy, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua một bên mà đi. Rồi, một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Anh lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc (x. Lc 10: 29-31).

Rồi Chúa Giêsu hỏi ông thông luật: theo ông trong ba người kia, ai là người thân cận của người bị nạn?

Người thông luật trả lời: người thứ ba.

Chúa Giêsu bảo: ông hãy đi và làm như thế!

Người thông luật đã đặt câu hỏi: “AI là người thân cận của TÔI?”, tôi là trung tâm điểm để người khác hướng về. Trong khi đó Chúa Giêsu lại hỏi ngược lại: “TÔI là người thân cận của AI?”, người khác là trung tâm để tôi hướng đến.

Kinh nghiệm bản thân: Từ ngày 11 đến 15 tháng 7 (năm 2019) người viết bận đi giảng trùng với thời gian lũ lụt xảy ra ở vùng New Orleans, và không có thời gian theo dõi tin tức (mà thông thường người viết cũng có khi nào theo dõi tin tức đâu). Khi về lại Boston, người viết gọi lại những người gọi nhỡ (missed call), trong đó có một cuộc gọi nhỡ của một người từ vùng New Orleans. Tôi gọi và nhận được chia sẻ rộn ràng từ người này: “con gọi cha không có việc gì quan trọng. Gọi nhờ cha và mọi người ở những nơi khác thêm lời cầu nguyện vì dưới con bị bão lụt. Tạ ơn Chúa, bão lụt đã qua, mọi người bình an…” [Người này: không bắt mọi người thân cận hướng về mình, mà mình hướng về tha nhân.]

Sau đó vì biết bão lụt mới xay ra ở New Orleans nên tôi gọi thăm một vài người giáo dân quen biết ở vùng này thì đều nhận được những lời có vẻ trách móc tương tự như sau:Trời ơi! Lũ lụt xong rồi cha mới gọi! Ngồi đợi phone cha dài cổ ra nè! [Những người này: bắt mọi người thân cận hướng về họ, mà họ không cần biết tha nhân thế nào.]

 Cùng suy nghĩ và hành động: “AI là người thân cận của TÔI HAY TÔI là người thân cận của AI?” Bạn chọn đặt câu hỏi nào? Chủ thể TÔI trước hay khách thể AI trước? Tôi có khi nào đặt mình vào vị trí của tha nhân không? Hay tôi chỉ đặt tha nhân vào vị trí của tôi để bắt bẻ, và lý lẽ đúng sai? Đâu là những bước đầu tiên, tôi phải tập để đến với tha nhân trước? Ví dụ: bỏ đi địa vị, thứ bậc của mình để đến, chào hỏi những người thấp, nhỏ tuổi hơn tôi chẳng hạn.

Số 154: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Wednesday of July 17, 2019

@ [Về TÁC QUYỀN: Với ý thức: “anh em đã được lãnh nhận như không thì hãy trao ban như không” (Mt 10: 8). Quý vị được TỰ DO (free) CHIA SẺ (share), SAO CHÉP (copy) những bài THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN của Linh Mục Quảng Trần, C.Ss.R., NHƯNG Trừ Trường Hợp LIÊN QUAN TỚI TIỀN, KINH DOANH và cắt xén bài viết PHẢI được sự đồng ý của tác giả.]