Day: July 18, 2019

Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Năm, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 18/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20 “Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến với con…