Day: July 16, 2019

Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi

Thứ Ba, Lễ ĐỨC MẸ CARMÊLÔ – 16/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 2, 1-15a “Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi đi cưới vợ…