Day: July 14, 2019

Vũ khí chống lại Satan

Satan hiện diện xung quanh mình. Nó cám dỗ loài người phạm tội. Để nhận diện Satan, cứ nhìn vào hoa trái của nó thì biết liền. Ai đó giận hờn, ghen ghét, chia rẽ, nói xấu, chửi bới nhau, …người đó đang bị Satan chi phối. Người nào hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng,…

Thật sự có quỉ dữ đang ở bên chúng ta?

Gần đây có những cuộc khủng bố giết người dã man xảy ra bừa bãi khắp nơi, trong không khí ghê rợn đó, những phim The Exorcist (người trừ quỉ) do Hollywood tung ra, và nền văn hóa hỗn tạp cùng loại, khuấy động tâm tư nhiều người vốn đã hỗn loạn trong thời đại chúng ta.…

Đời tu, con đường đức tin

Mỗi sáng vừa thức dậy, khi mặt trời chưa ló, ánh sáng chưa tỏ, người môn đệ chìm vào cầu nguyện. Hòa trong tâm tình của Thầy Giêsu (Lc 10,21-24), người môn đệ thấy sáng lên ba nét của đời tu trong con đường đức tin: tìm kiếm Thiên Chúa, gặp gỡ Thầy Giêsu, trở…

We owe God our full-hearted “yes”

JULY 14, 2019 FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME   (Lec.105)   1) Deuteronomy 30:10-14     2) Colossians 1:15-20 3) Luke 10:25-37 Gospel related: CCC 1293, 1825, 2083, 2822 CSDC 112 Today’s Scriptures present us with a challenge: to live out our Christian lives wholeheartedly, to love God with everything that is in us, and to put aside our own comfort and…

Nhưng ai là anh em của tôi?

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 14/07/19 BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14 “Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn…