Day: July 13, 2019

Vì sao ma quỷ thù ghét Đức Mẹ

Linh mục người Ý, Sante Babolin, nói rằng Satan đứng sau một số vụ tấn công gần đây ở nhiều nơi trên thế giới chống lại Đức Trinh nữ Maria, cha cho biết Mẹ là đấng trợ lực đầy uy quyền cho cha khi trừ quỷ. “Theo kinh nghiệm 2300 lần trừ quỷ của mình,…

Ma quỷ ưa thích tội nào nhất?

Chuyên viên trừ quỷ có sợ hãi không? Ma quỷ ưa thích tội gì nhất? Những câu hỏi này và những câu đại loại như thế đã được cha Đaminh Juan Jose Gallego, một chuyên viên trừ quỷ thuộc Tổng Giáo Phận Barcelona ở Catalonia, nước Tân Ban Nha, trả lời trong cuộc phỏng vấn…

Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn

Thứ Bảy, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1 – 13/07/19 BÀI ĐỌC I: St 49, 29-33; 50, 15-24 (Hr 49, 29-33; 50, 15-25) “Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh em, và dẫn anh em ra khỏi đất này”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Giacóp trối lại cho các con rằng: “Cha sắp…