Day: July 12, 2019

Kitô hữu và mạng xã hội

Đối với phần đông Ki-tô hữu chúng ta, có lẽ mạng xã hội (MXH) không xa lạ gì, ai cũng nghe biết và có thể đã và đang sử dụng. Đã có nhiều bài viết trong giới Công giáo về vấn đề này. Chẳng hạn, bài “Thông truyền niềm tin Công giáo trên mạng xã…

Chầu Thánh Thể suốt ngày đêm

CHẦU THÁNH THỂ SUỐT NGÀY ĐÊM GIÚP MỘT THÀNH PHỐ BẤT AN TRỞ NÊN AN BÌNH Juarez là một thành phố có 1,3 triệu dân cư, thuộc bang Chihuahua, ở miền bắc Mêhicô. Từ năm 2008 đến năm 2010, Juarez bị xem là một trong những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới, vì…

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con

Thứ Sáu, Tuần 14 Thường Niên, Năm 1 – 12/07/19 BÀI ĐỌC I: St 46, 1-7. 28-30 “Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những gì ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông…