Day: July 2, 2019

Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?

02/07/2019 Thứ Ba XIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 19, 15-29 “Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót rằng: “Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi…